BARATARIA WATERWAY 4 NE Pass at Grand Isle[EGIL1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
13-Aug-2017 2215  7.03
14-Aug-2017 0115  7.17
14-Aug-2017 0415  7.26
14-Aug-2017 0715  7.40
14-Aug-2017 1015  7.40
14-Aug-2017 1315  7.14
14-Aug-2017 1615  6.87
14-Aug-2017 1915  6.71
14-Aug-2017 2215  6.78
15-Aug-2017 0115  6.99
15-Aug-2017 0415  7.37
15-Aug-2017 0715  7.53
15-Aug-2017 1015  7.77
15-Aug-2017 1315  7.59
15-Aug-2017 1615  6.98
15-Aug-2017 1915  6.74
15-Aug-2017 2215  6.62
16-Aug-2017 0115  6.93
16-Aug-2017 0415  7.36
16-Aug-2017 0715  7.67
16-Aug-2017 1015  7.73
16-Aug-2017 1315  7.64
16-Aug-2017 1615  6.94
16-Aug-2017 1915  6.37
16-Aug-2017 2215  6.25
17-Aug-2017 0115  6.75
17-Aug-2017 0415  7.21
17-Aug-2017 0715  7.61
17-Aug-2017 1015  7.91
17-Aug-2017 1315  7.84
17-Aug-2017 1615  7.05
17-Aug-2017 1915  6.53
17-Aug-2017 2215  6.05