Conasauga River AT Sloan Bridge near Dalton[DLBG1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
16-Aug-2017 1600  0.63
16-Aug-2017 1900  0.70
16-Aug-2017 2200  0.78
17-Aug-2017 0100  0.83
17-Aug-2017 0400  0.83
17-Aug-2017 0700  0.80
17-Aug-2017 1000  0.75
17-Aug-2017 1300  0.71
17-Aug-2017 1600  0.68
17-Aug-2017 1900  0.66
17-Aug-2017 2200  0.65
18-Aug-2017 0100  0.63
18-Aug-2017 0400  0.60
18-Aug-2017 0700  0.56
18-Aug-2017 1000  0.54
18-Aug-2017 1300  0.53
18-Aug-2017 1600  0.52
18-Aug-2017 1900  0.50
18-Aug-2017 2200  0.48
19-Aug-2017 0100  0.46
19-Aug-2017 0400  0.43
19-Aug-2017 0700  0.42
19-Aug-2017 1000  0.40
19-Aug-2017 1300  0.39
19-Aug-2017 1600  0.39
19-Aug-2017 1900  0.40
19-Aug-2017 2200  0.40
20-Aug-2017 0100  0.39
20-Aug-2017 0400  0.39
20-Aug-2017 0700  0.39
20-Aug-2017 1000  0.38
20-Aug-2017 1300  0.36
20-Aug-2017 1600  0.35
20-Aug-2017 1900  0.33
20-Aug-2017 2200  0.32