FOURMILE DRAW 4 NNW Fourmile Draw Lakewood 4NNW[LKWN5]

Date & TimeObserved stage [FEET]
14-Aug-2017 0400  0.01
14-Aug-2017 0700  0.01
14-Aug-2017 1000  0.01
14-Aug-2017 1300  0.01
14-Aug-2017 1600  0.01
14-Aug-2017 1900  0.01
14-Aug-2017 2200  0.01
15-Aug-2017 0100  0.01
15-Aug-2017 0400  0.01
15-Aug-2017 0700  0.01
15-Aug-2017 1000  0.01
15-Aug-2017 1300  0.01
15-Aug-2017 1600  0.01
15-Aug-2017 1900  0.01
15-Aug-2017 2200  0.01
16-Aug-2017 0100  0.01
16-Aug-2017 0400  0.01
16-Aug-2017 0700  0.01
16-Aug-2017 1000  0.01
16-Aug-2017 1300  0.01
16-Aug-2017 1600  0.01
16-Aug-2017 1900  0.01
16-Aug-2017 2200  0.01
17-Aug-2017 0100  0.01
17-Aug-2017 0400  0.01
17-Aug-2017 0700  0.01
17-Aug-2017 1000  0.01
17-Aug-2017 1300  0.01
17-Aug-2017 1600  0.01
17-Aug-2017 1900  0.01