Jourdan River 2 SSW Kiln/Bay St. Louis[KLNM6]

Date & TimeForecasted stage [FEET]
19-Aug-2017 1845  1.90
20-Aug-2017 0045  -0.20
20-Aug-2017 0645  0.50
20-Aug-2017 1245  1.70
20-Aug-2017 1845  2.00
21-Aug-2017 0045  0.30
21-Aug-2017 0645  0.10
21-Aug-2017 1245  1.30
21-Aug-2017 1845  1.90
22-Aug-2017 0045  0.90
22-Aug-2017 0645  0.50
22-Aug-2017 1245  1.40
22-Aug-2017 1845  2.00
23-Aug-2017 0045  1.40
23-Aug-2017 0645  0.70
Date & TimeObserved stage [FEET]
14-Aug-2017 1845  0.38
14-Aug-2017 2145  0.54
15-Aug-2017 0045  0.29
15-Aug-2017 0345  1.04
15-Aug-2017 0645  1.67
15-Aug-2017 0945  1.68
15-Aug-2017 1245  1.73
15-Aug-2017 1545  1.31
15-Aug-2017 1845  0.72
15-Aug-2017 2145  0.31
16-Aug-2017 0045  -0.17
16-Aug-2017 0345  0.89
16-Aug-2017 0645  1.48
16-Aug-2017 0945  1.92
16-Aug-2017 1245  1.96
16-Aug-2017 1545  1.04
16-Aug-2017 1845  0.88
16-Aug-2017 2145  0.22
17-Aug-2017 0045  -0.18
17-Aug-2017 0345  0.61
17-Aug-2017 0645  1.61
17-Aug-2017 0945  1.83
17-Aug-2017 1245  1.93
17-Aug-2017 1545  1.25
17-Aug-2017 1845  0.96
17-Aug-2017 2145  0.04
18-Aug-2017 0045  -0.09
18-Aug-2017 0345  0.17
18-Aug-2017 0645  1.19
18-Aug-2017 0945  1.23
18-Aug-2017 1245  1.30
18-Aug-2017 1545  1.21
18-Aug-2017 1845  1.13
18-Aug-2017 2145  0.05
19-Aug-2017 0045  -0.22
19-Aug-2017 0645  0.10
19-Aug-2017 1245  2.00
19-Aug-2017 1845  1.90