Kawainui Marsh AT near levee sta 15[KMSH1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
17-Jul-2017 0645  4.49
17-Jul-2017 0945  4.49
17-Jul-2017 1245  4.49
17-Jul-2017 1545  4.49
17-Jul-2017 1845  4.49
17-Jul-2017 2145  4.49
18-Jul-2017 0045  4.48
18-Jul-2017 0345  4.48
18-Jul-2017 0645  4.48
18-Jul-2017 0945  4.48
18-Jul-2017 1245  4.48
18-Jul-2017 1545  4.48
18-Jul-2017 1845  4.48
18-Jul-2017 2145  4.47
19-Jul-2017 0045  4.47
19-Jul-2017 0345  4.47
19-Jul-2017 0645  4.47
19-Jul-2017 0945  4.46
19-Jul-2017 1245  4.47
19-Jul-2017 1545  4.47
19-Jul-2017 1845  4.47
19-Jul-2017 2145  4.47
20-Jul-2017 0045  4.46
20-Jul-2017 0345  4.46
20-Jul-2017 0645  4.46
20-Jul-2017 0945  4.46
20-Jul-2017 1245  4.48
20-Jul-2017 1545  4.48
20-Jul-2017 1845  4.48
20-Jul-2017 2145  4.47
21-Jul-2017 0045  4.47
21-Jul-2017 0345  4.46
21-Jul-2017 0645  4.46
21-Jul-2017 0945  4.46
21-Jul-2017 1245  4.46
21-Jul-2017 1545  4.46
21-Jul-2017 1845  4.46
21-Jul-2017 2145  4.46