Lake Winnebago AT Oshkosh[OSHW3]

Date & TimeObserved stage [FEET]
21-Mar-2017 1800  2.35
21-Mar-2017 2100  2.35
22-Mar-2017 0000  2.35
22-Mar-2017 0300  2.35
22-Mar-2017 0600  2.36
22-Mar-2017 0900  2.36
22-Mar-2017 1200  2.36
22-Mar-2017 1500  2.36
22-Mar-2017 1800  2.36
22-Mar-2017 2100  2.35
23-Mar-2017 0000  2.34
23-Mar-2017 0300  2.34
23-Mar-2017 0600  2.34
23-Mar-2017 0900  2.33
23-Mar-2017 1200  2.32
23-Mar-2017 1500  2.31
23-Mar-2017 1800  2.31
23-Mar-2017 2100  2.31
24-Mar-2017 0000  2.31
24-Mar-2017 0300  2.31
24-Mar-2017 0600  2.28
24-Mar-2017 0900  2.27
24-Mar-2017 1200  2.26
24-Mar-2017 1500  2.26
24-Mar-2017 1800  2.26
24-Mar-2017 2100  2.25
25-Mar-2017 0000  2.27
25-Mar-2017 0300  2.27
25-Mar-2017 0600  2.29
25-Mar-2017 0900  2.30
25-Mar-2017 1200  2.31
25-Mar-2017 1500  2.32
25-Mar-2017 1800  2.33
25-Mar-2017 2100  2.34
26-Mar-2017 0000  2.33
26-Mar-2017 0300  2.32
26-Mar-2017 0600  2.31
26-Mar-2017 0900  2.31
26-Mar-2017 1200  2.30