Lehigh River AT Walnutport[WNTP1]

Date & TimeForecasted flow [KCFS]
27-Mar-2017 0600  4.78
27-Mar-2017 1200  5.54
27-Mar-2017 1800  6.08
28-Mar-2017 0000  5.54
28-Mar-2017 0600  5.54
Date & TimeObserved flow [KCFS]
22-Mar-2017 0300  2.30
22-Mar-2017 0600  2.34
22-Mar-2017 0900  2.34
22-Mar-2017 1200  2.32
22-Mar-2017 1500  2.39
22-Mar-2017 1800  2.37
22-Mar-2017 2100  2.34
23-Mar-2017 0000  2.37
23-Mar-2017 0300  2.37
23-Mar-2017 0600  2.32
23-Mar-2017 0900  2.28
23-Mar-2017 1200  2.24
23-Mar-2017 1500  2.23
23-Mar-2017 1800  2.21
23-Mar-2017 2100  2.21
24-Mar-2017 0000  2.21
24-Mar-2017 0300  2.19
24-Mar-2017 0600  2.17
24-Mar-2017 0900  2.15
24-Mar-2017 1200  2.14
24-Mar-2017 1500  2.12
24-Mar-2017 1800  2.12
24-Mar-2017 2100  2.14
25-Mar-2017 0000  2.15
25-Mar-2017 0300  2.04
25-Mar-2017 0600  1.92
25-Mar-2017 0900  1.90
25-Mar-2017 1200  1.89
25-Mar-2017 1500  1.89
25-Mar-2017 1800  1.90
25-Mar-2017 2100  1.96
26-Mar-2017 0000  2.04
26-Mar-2017 0300  2.15
26-Mar-2017 0600  2.26
26-Mar-2017 1200  4.29
26-Mar-2017 1800  4.29
27-Mar-2017 0000  4.07
27-Mar-2017 0600  4.78
27-Mar-2017 1200  5.54
27-Mar-2017 1800  6.08
28-Mar-2017 0000  5.54
28-Mar-2017 0600  5.54
Date & TimeForecasted stage [FEET]
27-Mar-2017 0600  4.40
27-Mar-2017 1200  4.70
27-Mar-2017 1800  4.90
28-Mar-2017 0000  4.70
28-Mar-2017 0600  4.70
Date & TimeObserved stage [FEET]
22-Mar-2017 0300  3.31
22-Mar-2017 0600  3.33
22-Mar-2017 0900  3.33
22-Mar-2017 1200  3.32
22-Mar-2017 1500  3.35
22-Mar-2017 1800  3.34
22-Mar-2017 2100  3.33
23-Mar-2017 0000  3.34
23-Mar-2017 0300  3.34
23-Mar-2017 0600  3.32
23-Mar-2017 0900  3.30
23-Mar-2017 1200  3.28
23-Mar-2017 1500  3.27
23-Mar-2017 1800  3.26
23-Mar-2017 2100  3.26
24-Mar-2017 0000  3.26
24-Mar-2017 0300  3.25
24-Mar-2017 0600  3.24
24-Mar-2017 0900  3.23
24-Mar-2017 1200  3.22
24-Mar-2017 1500  3.21
24-Mar-2017 1800  3.21
24-Mar-2017 2100  3.22
25-Mar-2017 0000  3.23
25-Mar-2017 0300  3.17
25-Mar-2017 0600  3.10
25-Mar-2017 0900  3.09
25-Mar-2017 1200  3.08
25-Mar-2017 1500  3.08
25-Mar-2017 1800  3.09
25-Mar-2017 2100  3.12
26-Mar-2017 0000  3.17
26-Mar-2017 0300  3.23
26-Mar-2017 0600  3.29
26-Mar-2017 1200  4.20
26-Mar-2017 1800  4.20
27-Mar-2017 0000  4.10
27-Mar-2017 0600  4.40