Little Stone Mountain Creek 2.4 NE Stone Mountain[LSMG1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
12-Aug-2017 0000  2.32
12-Aug-2017 0300  2.32
12-Aug-2017 0600  2.32
12-Aug-2017 0900  2.32
12-Aug-2017 1200  2.32
12-Aug-2017 1500  2.31
12-Aug-2017 1800  2.31
12-Aug-2017 2100  2.30
13-Aug-2017 0000  2.32
13-Aug-2017 0300  2.31
13-Aug-2017 0600  2.31
13-Aug-2017 0900  2.31
13-Aug-2017 1200  2.31
13-Aug-2017 1500  2.30
13-Aug-2017 1800  2.29
13-Aug-2017 2100  2.29
14-Aug-2017 0000  2.29
14-Aug-2017 0300  2.29
14-Aug-2017 0600  2.29
14-Aug-2017 0900  2.30
14-Aug-2017 1200  2.30
14-Aug-2017 1500  2.30
14-Aug-2017 1800  2.29
14-Aug-2017 2100  2.29
15-Aug-2017 0000  2.29
15-Aug-2017 0300  2.29
15-Aug-2017 0600  2.29
15-Aug-2017 0900  2.29
15-Aug-2017 1200  2.29
15-Aug-2017 1500  2.29
15-Aug-2017 1800  2.28
15-Aug-2017 2100  2.27
16-Aug-2017 0000  2.28
16-Aug-2017 0300  2.28
16-Aug-2017 0600  2.28