Little Willow Creek AT Little Willow Creek near Kashwitna[LWCA2]

Date & TimeObserved flow [KCFS]
18-Sep-2017 2100  293.00
19-Sep-2017 0000  296.00
19-Sep-2017 0300  296.00
19-Sep-2017 0600  299.00
19-Sep-2017 0900  299.00
19-Sep-2017 1200  302.00
19-Sep-2017 1500  296.00
20-Sep-2017 0300  286.00
20-Sep-2017 0600  283.00
20-Sep-2017 0900  280.00
20-Sep-2017 1200  280.00
20-Sep-2017 1500  277.00
20-Sep-2017 1800  277.00
20-Sep-2017 2100  277.00
21-Sep-2017 0000  277.00
21-Sep-2017 0300  277.00
21-Sep-2017 0600  277.00
21-Sep-2017 0900  274.00
21-Sep-2017 1200  277.00
21-Sep-2017 1500  277.00
21-Sep-2017 1800  277.00
21-Sep-2017 2100  283.00
22-Sep-2017 0000  296.00
22-Sep-2017 0300  306.00
22-Sep-2017 0600  342.00
22-Sep-2017 0900  374.00
22-Sep-2017 1200  389.00
22-Sep-2017 1500  411.00
Date & TimeObserved stage [FEET]
18-Sep-2017 2100  9.55
19-Sep-2017 0000  9.56
19-Sep-2017 0300  9.56
19-Sep-2017 0600  9.57
19-Sep-2017 0900  9.57
19-Sep-2017 1200  9.58
19-Sep-2017 1500  9.56
20-Sep-2017 0300  9.53
20-Sep-2017 0600  9.52
20-Sep-2017 0900  9.51
20-Sep-2017 1200  9.51
20-Sep-2017 1500  9.50
20-Sep-2017 1800  9.50
20-Sep-2017 2100  9.50
21-Sep-2017 0000  9.50
21-Sep-2017 0300  9.50
21-Sep-2017 0600  9.50
21-Sep-2017 0900  9.49
21-Sep-2017 1200  9.50
21-Sep-2017 1500  9.50
21-Sep-2017 1800  9.50
21-Sep-2017 2100  9.52
22-Sep-2017 0000  9.56
22-Sep-2017 0300  9.59
22-Sep-2017 0600  9.70
22-Sep-2017 0900  9.79
22-Sep-2017 1200  9.83
22-Sep-2017 1500  9.89