N BUFFALO CR AT WESTOVER TERRACE AT North Buffalo Ck at Westover Terrace in GSO[NBWN7]

Date & TimeObserved flow [CFS]
22-May-2017 0215  0.00
22-May-2017 0515  186.00
22-May-2017 0815  23.80
22-May-2017 1115  0.00
22-May-2017 1415  0.00
23-May-2017 0215  122.00
23-May-2017 0515  69.60
23-May-2017 0815  19.00
23-May-2017 1115  0.00
23-May-2017 1415  1440.00
23-May-2017 1715  223.00
23-May-2017 2015  95.00
23-May-2017 2315  48.70
24-May-2017 0215  12.50
24-May-2017 0515  0.10
24-May-2017 0815  0.00
24-May-2017 1115  0.00
24-May-2017 1415  0.00
24-May-2017 1715  0.00
24-May-2017 2015  331.00
24-May-2017 2315  48.70
25-May-2017 0215  95.00
25-May-2017 0515  20.10
25-May-2017 0815  1.60
25-May-2017 1115  0.00
25-May-2017 1415  0.00
Date & TimeObserved stage [FEET]
21-May-2017 2300  0.83
22-May-2017 0200  1.00
22-May-2017 0500  3.16
22-May-2017 0800  1.89
22-May-2017 1100  1.26
22-May-2017 1400  1.05
22-May-2017 1700  0.94
22-May-2017 2000  0.87
22-May-2017 2300  0.83
23-May-2017 0200  2.54
23-May-2017 0500  2.34
23-May-2017 0800  1.78
23-May-2017 1100  1.24
23-May-2017 1400  8.16
23-May-2017 1700  3.49
23-May-2017 2000  2.33
23-May-2017 2300  2.18
24-May-2017 0200  1.59
24-May-2017 0500  1.35
24-May-2017 0800  1.23
24-May-2017 1100  1.30
24-May-2017 1400  1.17
24-May-2017 1700  1.21
24-May-2017 2000  3.90
24-May-2017 2300  2.09
25-May-2017 0200  2.48
25-May-2017 0500  1.73
25-May-2017 0800  1.44
25-May-2017 1100  1.30
25-May-2017 1400  1.24
25-May-2017 1700  1.11
25-May-2017 2000  1.04
25-May-2017 2300  0.99
26-May-2017 0200  0.95
26-May-2017 0500  0.92
26-May-2017 0800  0.90