N BUFFALO CR AT WESTOVER TERRACE AT North Buffalo Ck at Westover Terrace in GSO[NBWN7]

Date & TimeObserved flow [CFS]
21-Apr-2017 2130  0.00
22-Apr-2017 0030  0.00
22-Apr-2017 0330  0.00
22-Apr-2017 0630  7.40
22-Apr-2017 0930  0.00
23-Apr-2017 0030  117.00
23-Apr-2017 0330  30.30
23-Apr-2017 0630  19.60
23-Apr-2017 0930  0.90
23-Apr-2017 1230  17.90
23-Apr-2017 1530  348.00
23-Apr-2017 1830  98.00
23-Apr-2017 2130  352.00
24-Apr-2017 0030  60.60
24-Apr-2017 0330  36.20
24-Apr-2017 0630  185.00
Date & TimeObserved stage [FEET]
20-Apr-2017 1500  0.73
20-Apr-2017 1800  0.75
20-Apr-2017 2100  0.73
21-Apr-2017 0000  0.73
21-Apr-2017 0300  0.73
21-Apr-2017 0600  0.72
21-Apr-2017 0900  0.72
21-Apr-2017 1200  0.73
21-Apr-2017 1500  0.73
21-Apr-2017 1800  0.72
21-Apr-2017 2100  0.76
22-Apr-2017 0000  1.19
22-Apr-2017 0300  0.98
22-Apr-2017 0600  1.49
22-Apr-2017 0900  1.17
22-Apr-2017 1200  0.95
22-Apr-2017 1500  0.85
22-Apr-2017 1800  0.81
22-Apr-2017 2100  0.82
23-Apr-2017 0000  1.67
23-Apr-2017 0300  2.08
23-Apr-2017 0600  1.71
23-Apr-2017 0900  1.44
23-Apr-2017 1200  1.69
23-Apr-2017 1500  4.10
23-Apr-2017 1800  2.90
23-Apr-2017 2100  3.63
24-Apr-2017 0000  2.38
24-Apr-2017 0300  1.96
24-Apr-2017 0600  2.57