N BUFFALO CR AT WESTOVER TERRACE AT North Buffalo Ck at Westover Terrace in GSO[NBWN7]

Date & TimeObserved flow [CFS]
27-Mar-2017 0615  0.00
27-Mar-2017 0915  0.00
28-Mar-2017 0315  358.00
28-Mar-2017 0615  44.30
28-Mar-2017 0915  1.60
Date & TimeObserved stage [FEET]
24-Mar-2017 0000  0.72
24-Mar-2017 0300  0.72
24-Mar-2017 0600  0.72
24-Mar-2017 0900  0.72
24-Mar-2017 1200  0.72
24-Mar-2017 1500  0.72
24-Mar-2017 1800  0.72
24-Mar-2017 2100  0.72
25-Mar-2017 0000  0.72
25-Mar-2017 0300  0.72
25-Mar-2017 0600  0.72
25-Mar-2017 0900  0.72
25-Mar-2017 1200  0.73
25-Mar-2017 1500  0.73
25-Mar-2017 1800  0.74
25-Mar-2017 2100  0.74
26-Mar-2017 0000  0.75
26-Mar-2017 0300  0.75
26-Mar-2017 0600  0.74
26-Mar-2017 0900  0.74
26-Mar-2017 1200  0.74
26-Mar-2017 1500  0.74
26-Mar-2017 1800  0.74
26-Mar-2017 2100  0.76
27-Mar-2017 0000  0.82
27-Mar-2017 0300  0.79
27-Mar-2017 0600  1.09
27-Mar-2017 0900  1.08
27-Mar-2017 1200  0.92
27-Mar-2017 1500  0.83
27-Mar-2017 1800  0.79
27-Mar-2017 2100  0.77
28-Mar-2017 0000  0.76
28-Mar-2017 0300  4.05
28-Mar-2017 0600  2.04
28-Mar-2017 0900  1.44