Ohio River AT Montgomery[MGYP1]

Date & TimeForecasted flow [KCFS]
26-May-2017 1300  56.70
26-May-2017 1900  60.10
27-May-2017 0100  62.20
27-May-2017 0700  62.20
27-May-2017 1300  60.10
27-May-2017 1900  52.80
Date & TimeObserved flow [KCFS]
23-May-2017 0700  50.40
23-May-2017 1300  50.40
26-May-2017 1300  56.70
26-May-2017 1900  60.10
27-May-2017 0100  62.20
27-May-2017 0700  62.20
27-May-2017 1300  60.10
27-May-2017 1900  52.80
Date & TimeForecasted stage [FEET]
26-May-2017 1245  12.70
26-May-2017 1845  12.50
27-May-2017 0045  12.40
27-May-2017 0645  12.50
27-May-2017 1245  12.50
27-May-2017 1845  12.30
28-May-2017 0045  12.20
28-May-2017 0645  12.20
28-May-2017 1245  13.50
28-May-2017 1845  13.20
29-May-2017 0045  13.10
29-May-2017 0645  13.20
Date & TimeObserved stage [FEET]
21-May-2017 0945  13.10
21-May-2017 1245  13.20
21-May-2017 1545  13.30
21-May-2017 1845  13.16
21-May-2017 2145  12.97
22-May-2017 0045  12.62
22-May-2017 0345  12.66
22-May-2017 0645  13.03
22-May-2017 0945  13.34
22-May-2017 1245  13.20
22-May-2017 1545  12.94
22-May-2017 1845  12.74
22-May-2017 2145  12.67
23-May-2017 0045  12.61
23-May-2017 0345  12.55
23-May-2017 0645  12.52
23-May-2017 0945  12.46
23-May-2017 1245  12.38
23-May-2017 1545  12.54
23-May-2017 1845  12.66
23-May-2017 2145  12.65
24-May-2017 0045  12.65
24-May-2017 0345  12.77
24-May-2017 0645  12.77
24-May-2017 0945  12.79
24-May-2017 1245  12.40
24-May-2017 1545  12.55
24-May-2017 1845  12.30
24-May-2017 2145  12.51
25-May-2017 0045  12.20
25-May-2017 0345  12.67
25-May-2017 0645  12.20
25-May-2017 1245  12.20
25-May-2017 1845  12.30
26-May-2017 0045  12.40
26-May-2017 0645  12.70
26-May-2017 1245  12.70