Pole Bridge Creek 4 SW Lithonia[PBCG1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
16-Aug-2017 1200  1.29
16-Aug-2017 1500  1.29
16-Aug-2017 1800  1.29
16-Aug-2017 2100  1.27
17-Aug-2017 0000  1.28
17-Aug-2017 0300  1.26
17-Aug-2017 0600  1.27
17-Aug-2017 0900  1.28
17-Aug-2017 1200  1.27
17-Aug-2017 1500  1.34
17-Aug-2017 1800  2.78
17-Aug-2017 2100  2.05
18-Aug-2017 0000  1.74
18-Aug-2017 0300  1.60
18-Aug-2017 0600  1.53
18-Aug-2017 0900  1.47
18-Aug-2017 1200  1.44
18-Aug-2017 1500  1.40
18-Aug-2017 1800  1.39
18-Aug-2017 2100  1.37
19-Aug-2017 0000  1.35
19-Aug-2017 0300  1.36
19-Aug-2017 0600  1.34
19-Aug-2017 0900  1.32
19-Aug-2017 1200  1.33
19-Aug-2017 1500  1.33
19-Aug-2017 1800  1.31
19-Aug-2017 2100  1.29
20-Aug-2017 0000  1.29
20-Aug-2017 0300  1.27
20-Aug-2017 0600  1.28
20-Aug-2017 0900  1.29
20-Aug-2017 1200  1.28
20-Aug-2017 1500  1.29
20-Aug-2017 1800  1.28
20-Aug-2017 2100  1.27