Rio Penasco 2 WNW Rio Penasco Dayton 2WNW[DAYN5]

Date & TimeObserved stage [FEET]
14-Aug-2017 0400  0.26
14-Aug-2017 0700  0.26
14-Aug-2017 1000  0.26
14-Aug-2017 1300  0.26
14-Aug-2017 1600  0.26
14-Aug-2017 1900  0.26
14-Aug-2017 2200  0.26
15-Aug-2017 0100  0.26
15-Aug-2017 0400  0.26
15-Aug-2017 0700  0.26
15-Aug-2017 1000  0.26
15-Aug-2017 1300  0.26
15-Aug-2017 1600  0.26
15-Aug-2017 1900  0.26
15-Aug-2017 2200  0.26
16-Aug-2017 0100  0.27
16-Aug-2017 0400  0.26
16-Aug-2017 0700  0.26
16-Aug-2017 1000  0.26
16-Aug-2017 1300  0.26
16-Aug-2017 1600  0.26
16-Aug-2017 1900  0.26
16-Aug-2017 2200  0.26
17-Aug-2017 0100  0.26
17-Aug-2017 0400  0.26
17-Aug-2017 0700  0.26
17-Aug-2017 1000  0.26
17-Aug-2017 1300  0.26
17-Aug-2017 1600  0.26
17-Aug-2017 1900  0.26
17-Aug-2017 2200  0.26
18-Aug-2017 0100  0.26
18-Aug-2017 0400  0.26
18-Aug-2017 0700  0.26
18-Aug-2017 1000  0.26
18-Aug-2017 1300  0.26
18-Aug-2017 1600  0.26
18-Aug-2017 1900  0.26
18-Aug-2017 2200  0.26