Stone Mountain Creek 1.3 NNE Stone Mountain[STCG1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
12-Aug-2017 0000  3.22
12-Aug-2017 0300  3.20
12-Aug-2017 0600  3.20
12-Aug-2017 0900  3.17
12-Aug-2017 1200  3.14
12-Aug-2017 1500  3.14
12-Aug-2017 1800  3.12
12-Aug-2017 2100  3.10
13-Aug-2017 0000  3.16
13-Aug-2017 0300  3.12
13-Aug-2017 0600  3.09
13-Aug-2017 0900  3.09
13-Aug-2017 1200  3.07
13-Aug-2017 1500  3.07
13-Aug-2017 1800  3.04
13-Aug-2017 2100  3.05
14-Aug-2017 0000  3.03
14-Aug-2017 0300  3.05
14-Aug-2017 0600  3.03
14-Aug-2017 0900  3.04
14-Aug-2017 1200  3.04
14-Aug-2017 1500  3.05
14-Aug-2017 1800  3.02
14-Aug-2017 2100  3.02
15-Aug-2017 0000  3.00
15-Aug-2017 0300  3.01
15-Aug-2017 0600  3.03
15-Aug-2017 0900  3.01
15-Aug-2017 1200  3.01
15-Aug-2017 1500  2.98
15-Aug-2017 1800  2.98
15-Aug-2017 2100  2.99
16-Aug-2017 0000  2.99
16-Aug-2017 0300  2.99
16-Aug-2017 0600  2.99