TELLICO RIVER 1 E TELLICO RIVER NEAR TELLICO PLAINS[TLRT1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
11-Aug-2017 1530  1.09
11-Aug-2017 1830  1.08
11-Aug-2017 2130  1.07
12-Aug-2017 0030  1.06
12-Aug-2017 0330  1.06
12-Aug-2017 0630  1.05
12-Aug-2017 0930  1.10
12-Aug-2017 1230  1.08
12-Aug-2017 1530  1.07
12-Aug-2017 1830  1.06
12-Aug-2017 2130  1.05
13-Aug-2017 0030  1.04
13-Aug-2017 0330  1.02
13-Aug-2017 0630  1.01
13-Aug-2017 0930  1.00
13-Aug-2017 1230  0.99
13-Aug-2017 1530  1.00
13-Aug-2017 1830  1.00
13-Aug-2017 2130  0.99
14-Aug-2017 0030  0.98
14-Aug-2017 0330  0.97
14-Aug-2017 0630  0.96
14-Aug-2017 0930  0.95
14-Aug-2017 1230  0.95
14-Aug-2017 1530  0.95
14-Aug-2017 1830  0.96
14-Aug-2017 2130  0.96
15-Aug-2017 0030  0.95
15-Aug-2017 0330  0.95
15-Aug-2017 0630  0.94
15-Aug-2017 0930  0.93
15-Aug-2017 1230  0.93
15-Aug-2017 1530  0.93
15-Aug-2017 1830  0.94
15-Aug-2017 2130  0.94
16-Aug-2017 0030  0.94
16-Aug-2017 0330  0.93
16-Aug-2017 0630  0.92