TONTO CREEK 24 NW Tonto Creek above Gun Creek[TNRA3]

Date & TimeForecasted flow [CFS]
21-Aug-2017 0645  0.00
21-Aug-2017 0945  0.00
21-Aug-2017 1245  0.00
21-Aug-2017 1545  0.00
Date & TimeObserved flow [CFS]
15-Aug-2017 1545  5.20
15-Aug-2017 1845  4.10
15-Aug-2017 2145  3.50
16-Aug-2017 0045  3.30
16-Aug-2017 0345  2.80
16-Aug-2017 0645  2.80
16-Aug-2017 0945  2.20
16-Aug-2017 1245  2.20
16-Aug-2017 1545  2.20
16-Aug-2017 1845  2.20
16-Aug-2017 2145  2.20
17-Aug-2017 0045  2.20
17-Aug-2017 0345  2.20
17-Aug-2017 0645  2.20
17-Aug-2017 0945  2.20
17-Aug-2017 1245  2.20
17-Aug-2017 1545  1.00
17-Aug-2017 1845  1.00
17-Aug-2017 2145  1.00
18-Aug-2017 0045  1.00
18-Aug-2017 0345  1.00
18-Aug-2017 0645  1.00
18-Aug-2017 0945  5.20
18-Aug-2017 1245  5.20
18-Aug-2017 1545  5.20
21-Aug-2017 0645  0.00
21-Aug-2017 0945  0.00
21-Aug-2017 1245  0.00
21-Aug-2017 1545  0.00
Date & TimeForecasted stage [FEET]
20-Aug-2017 1545  1.16
20-Aug-2017 1845  1.16
20-Aug-2017 2145  1.16
21-Aug-2017 0045  1.16
21-Aug-2017 0345  1.16
21-Aug-2017 0645  1.16
21-Aug-2017 0945  1.16
21-Aug-2017 1245  1.16
21-Aug-2017 1545  1.16
21-Aug-2017 1845  1.16
21-Aug-2017 2145  1.16
22-Aug-2017 0045  1.16
22-Aug-2017 0345  1.16
22-Aug-2017 0645  1.16
22-Aug-2017 0945  1.16
22-Aug-2017 1245  1.16
22-Aug-2017 1545  1.16
Date & TimeObserved stage [FEET]
15-Aug-2017 1545  1.44
15-Aug-2017 1845  1.41
15-Aug-2017 2145  1.39
16-Aug-2017 0045  1.38
16-Aug-2017 0345  1.36
16-Aug-2017 0645  1.32
16-Aug-2017 0945  1.33
16-Aug-2017 1245  1.33
16-Aug-2017 1545  1.33
16-Aug-2017 1845  1.33
16-Aug-2017 2145  1.33
17-Aug-2017 0045  1.33
17-Aug-2017 0345  1.33
17-Aug-2017 0645  1.33
17-Aug-2017 0945  1.33
17-Aug-2017 1245  1.33
17-Aug-2017 1545  1.28
17-Aug-2017 1845  1.28
17-Aug-2017 2145  1.28
18-Aug-2017 0045  1.28
18-Aug-2017 0345  1.28
18-Aug-2017 0645  1.28
18-Aug-2017 0945  1.11
18-Aug-2017 1245  1.11
18-Aug-2017 1545  1.11
18-Aug-2017 1845  1.10
18-Aug-2017 2145  1.08
19-Aug-2017 0045  1.06
19-Aug-2017 0345  1.05
19-Aug-2017 0645  1.04
19-Aug-2017 0945  1.06
19-Aug-2017 1245  1.06
19-Aug-2017 1545  1.06
19-Aug-2017 1845  1.05
19-Aug-2017 2145  1.16
20-Aug-2017 0045  1.16
20-Aug-2017 0345  1.16
20-Aug-2017 0645  1.16
20-Aug-2017 0945  1.16
20-Aug-2017 1245  1.16
20-Aug-2017 1545  1.16
20-Aug-2017 1845  1.16