Waikane Stream AT Waikane Stream[WKNH1]

Date & TimeObserved stage [FEET]
12-Aug-2017 0600  2.99
12-Aug-2017 0900  2.99
12-Aug-2017 1200  2.99
12-Aug-2017 1500  2.99
12-Aug-2017 1800  2.99
12-Aug-2017 2100  2.99
13-Aug-2017 0000  2.99
13-Aug-2017 0300  2.99
13-Aug-2017 0600  2.99
13-Aug-2017 0900  2.99
13-Aug-2017 1200  3.00
13-Aug-2017 1500  3.00
13-Aug-2017 1800  3.00
13-Aug-2017 2100  2.99
14-Aug-2017 0000  2.99
14-Aug-2017 0300  2.98
14-Aug-2017 0600  2.99
14-Aug-2017 0900  2.99
14-Aug-2017 1200  2.99
14-Aug-2017 1500  2.99
14-Aug-2017 1800  2.99
14-Aug-2017 2100  2.99
15-Aug-2017 0000  3.00
15-Aug-2017 0300  2.99
15-Aug-2017 0600  2.99
15-Aug-2017 0900  3.00
15-Aug-2017 1200  3.00
15-Aug-2017 1500  3.00
15-Aug-2017 1800  3.00
15-Aug-2017 2100  2.99
16-Aug-2017 0000  2.99
16-Aug-2017 0300  2.99
16-Aug-2017 0600  2.99
16-Aug-2017 0900  2.99
16-Aug-2017 1200  2.99