Willow Creek 3 NE Watertown (Willow Creek)[WWCS2]

Date & TimeObserved stage [FEET]
16-Aug-2017 0100  5.37
16-Aug-2017 0400  5.38
16-Aug-2017 0700  5.39
16-Aug-2017 1000  5.39
16-Aug-2017 1300  5.38
16-Aug-2017 1600  5.40
16-Aug-2017 1900  5.41
16-Aug-2017 2200  5.45
17-Aug-2017 0100  5.52
17-Aug-2017 0400  5.55
17-Aug-2017 0700  5.56
17-Aug-2017 1000  5.56
17-Aug-2017 1300  5.58
17-Aug-2017 1600  5.57
17-Aug-2017 1900  5.56
17-Aug-2017 2200  5.57
18-Aug-2017 0100  5.57
18-Aug-2017 0400  5.56
18-Aug-2017 0700  5.54
18-Aug-2017 1000  5.54
18-Aug-2017 1300  5.55
18-Aug-2017 1600  5.54
18-Aug-2017 1900  5.52
18-Aug-2017 2200  5.52
19-Aug-2017 0100  5.51
19-Aug-2017 0400  5.51
19-Aug-2017 0700  5.50
19-Aug-2017 1000  5.48
19-Aug-2017 1300  5.48
19-Aug-2017 1600  5.46
19-Aug-2017 1900  5.45
19-Aug-2017 2200  5.45
20-Aug-2017 0100  5.46